Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego
ochronie

 

Karty typu A

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=13620&type=A

 • Wnioski o wydanie decyzji

 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 

Karty typu B

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=13620&type=B

 • Decyzje i postanowienia

 • Wskazania lokalizacyjne

 

Karty typu C

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=13620&type=C

 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 

Karty typu D

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=13620&type=D

 • Polityki, strategie, plany lub programy

 

Karty typu E

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=13620&type=E

 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

 • Analizy porealizacyjne

 • Przeglądy ekologiczne

 • Raporty o bezpieczeństwie

 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych

 • Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych

 • Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994

 • Prawo geologiczne i górnicze

 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

Karty typu F

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=13620&type=F

 • Prognozy oddziaływania na środowisko

 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium

 • Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Opracowania ekofizjograficzne Rejestry substancji niebezpiecznych

 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

 • Rejestry poważnych awarii

 

Karty typu G

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=13620&type=G

 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 

Karty typu H

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=13620&type=H

 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

Karty typu I

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=13620&type=I

 • Inne dokumenty

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-29 11:04:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 11:04:29
 • Liczba odsłon: 7003
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1579527]

przewiń do góry