Iłów 09.10.2011 r

GGR 6220.2.11


OGŁOSZENIE


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r k.p.a. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 11c i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek inwestora - Viatrak Sp. z o.o. w organizacji, ul.Cechowa 10, 77-400 Złotów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie jednoturbinowej elektrowni wiatrowej w gminie Iłów, zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 9 w Zalesiu, będącej własnością pani Haliny Ewy Wiśniewskiej, zebrano pełen materiał dowodowy w ww sprawie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia strony postępowania mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi (UG w Iłowie, pokój nr 12, pn-pt, godz.7.30-15.30).

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Iłów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.


r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-17 11:39:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-17 15:24:42
  • Liczba odsłon: 10022
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1603203]

przewiń do góry