Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Ogłoszenie o konsultacjach


Wójt Gminy Iłów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie lub na rzecz mieszkańców Gminy Iłów, do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY IŁÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012”

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Iłów, ul. Płocka 2, pok. nr 14.

Konsultacje odbywają się od 8 grudnia 2011 r. do 22 grudnia 2011 r.

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2012 rok należy przesłać w terminie do 22 grudnia 2011 r. do godz. 15 00 na adres poczty elektronicznej sekretariat@ilow.pl   lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Iłów, ul.Płocka 2

pliki do pobrania /


Komunikat dotyczący rozpoczęcia prac nad projektem rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 .pdfinformacja z dn.10.07.2012 przedstawiająca projekty podziału Gminy Iłów na okręgi wyborcze i obwody głosowania  w wyborach samorządowych w 2014 roku.doc


  1. raport indywidualny z analizy kompetencji i potrzeb szkoleniowych pracowników ug w iłowie.ppt
  2. raport dot. badania warunków życia i jakości usług publ. w gminie iłów.ppt

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-26 11:37:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-15 12:35:32
  • Liczba odsłon: 9297
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1512074]

przewiń do góry