Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
94 ZP.271.1.2023. Przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Iłowie. Jażdżyk Robert 2024-06-27
97 ZP.271.4.2023. pn. ,,Przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Iłowie" Jażdżyk Robert 2024-06-27
89 OC.ZP.271.15.2022. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla gminy Iłów oraz gminnych jednostek organizacyjnych w 2023 roku Administrator 2024-06-27
95 ZP.271.2.2023 Budowa wraz z modernizacją dwóch odcinków drogi gminnej nr 380249W w m. Białocin oraz budowa wraz z modernizacją drogi gminnej nr 380212W w m. Emilianów Administrator 2024-06-27
83 OC.ZP.271.9.2022. pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyce oraz remont - przebudowa drogi wewnętrznej w Iłowie ul. Plac Kasztanowy" Jażdżyk Robert 2024-06-27
102 ZP.271.9.2023. pn. ,,Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w na terenie Gminy Iłów" Jażdżyk Robert 2024-06-27
104 ZP.271.11.2023. pn: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłów a także z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wskazanego przez Zamawiającego" Jażdżyk Robert 2024-06-27
112 ZP.271.3.2024. pn. ,,Remont drogi gminnej w Henrykowie " Jażdżyk Robert 2024-06-27
110 ZP.271.17.2023. Przebudowa budynku szkoły w Giżycach na potrzeby Maluch + Administrator 2024-06-27
108 ZP.271.16.2023 Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.900.000,00 Administrator 2024-06-27
106 ZP.271.14.2023. pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Iłowie" Jażdżyk Robert 2024-06-27
107 ZP.271.15.2023 ,,Dostawa Oleju opałowego lekkiego dla gminy Iłów oraz gminnych jednostek organizacyjnych w 2024 roku" Jażdżyk Robert 2024-06-27
82 OC.ZP.271.8. 2022. Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach programu - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR? Jażdżyk Robert 2022-10-20
81 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" Jażdżyk Robert 2022-10-20
75 OC.ZP.271.01.2022. pn. Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Iłów oraz budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce wraz z wymianą hydrantów na terenie gm. Iłów Jażdżyk Robert 2022-08-23
76 Przebudowa dróg gminnych w m. Iłów i m. Giżyce Jażdżyk Robert 2022-08-23
79 OC.ZP.271.5.2022. "Zakup i montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych na terenie Gminy Iłów" Jażdżyk Robert 2022-08-23
73 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla gminy Iłów oraz gminnych, jednostek organizacyjnych w 2022 roku numer referencyjny OC.ZP.271.06.2021. Jażdżyk Robert 2022-03-29
71 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłów a także z PSZOK wskazanego przez Zamawiającego. Numer referencyjny: OC.ZP.271.04.2021. Administrator 2022-03-21
70 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi. ,,Kredyt długoterminowy w kwocie 2.200.000,- pln na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Iłów ". Jażdżyk Robert 2021-11-03

[Liczba odsłon: 1585011]

przewiń do góry