Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
70 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi. ,,Kredyt długoterminowy w kwocie 2.200.000,- pln na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Iłów ". Jażdżyk Robert 2021-11-03
65 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów w 2021 r. a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Zamawiającego Administrator 2021-05-31
67 BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBATKA Jażdżyk Robert 2021-04-25
22 Przetarg na sprzedaż nieruchomości we wsi Pieczyska Łowickie Administrator 2020-12-04
23 Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka Górna, dł. 2,4 km, 0+000 km do 2+400 km Administrator 2020-12-04
25 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Iłów. Administrator 2020-12-04
24 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym - Elewacja. Administrator 2020-12-04
27 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ładowska w km 0+000 - 1+000 Administrator 2020-12-04
26 Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów Administrator 2020-12-04
28 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Projektu pn. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE IŁÓW Administrator 2020-12-04
29 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłów - zaprojektowanie i wykonanie sieci szerokopasmowej Administrator 2020-12-04
30 Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Iłów. Administrator 2020-12-04
31 Budowa i wyposażenie placów zabaw z wykorzystaniem motywu ludowego w miejscowościach: Iłów, Giżyce, Kaptury. Administrator 2020-12-04
32 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłów - dostawa komputerów i oprogramowania Administrator 2020-12-04
33 Przebudowa drogi gminnej Sadowo - Białocin i we wsi Budy Iłowskie, gm. Iłów Administrator 2020-12-04
34 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Iłów Administrator 2020-12-04
35 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską. Administrator 2020-12-04
36 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Iłów Administrator 2020-12-04
37 Przebudowa drogi gminnej nr 380248W w miejscowości Białocin o dł. 1620 mb, od km 0+000 do km 1+620 ; Przebudowa drogi gminnej nr 380208W w miejscowości Iłów-Narty o dł. 600 mb od km 0+985 do km 1+585 Administrator 2020-12-04
38 Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy, gm. Iłów; Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie, gm. Iłów Administrator 2020-12-04
39 Remont oraz przebudowa infrastruktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie. Numer ogłoszenia: 117595 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016 Administrator 2020-12-04
40 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Iłów. Administrator 2020-12-04
41 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wisowa, gm. Iłów. Administrator 2020-12-04
43 Przebudowa drogi gminnej nr 380224 w miejscowości Olunin-Henryków od km 0+000 do km 1+552 o długości 1,552 km Administrator 2020-12-04
42 Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w miejscowości Narty od km 1+585 do km 3+895 o długości 2 310 mb oraz Przebudowa drogi gminnej nr 38020W w miejscowości Uderz – Miękiny o dł. 1705mb, na odcinku od km 0+000 do km 1+705 Administrator 2020-12-04
47 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Iłowie Administrator 2020-12-04
48 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Iłów Administrator 2020-12-04
49 Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie, gmina Iłów Administrator 2020-12-04
50 Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów Administrator 2020-12-04
51 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice Administrator 2020-12-04
53 ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ W BRZOZOWIE STARYM OBEJMUJĄCA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM, ROZBUDOWĘ WEJŚCIA DO BUDYNKU SZKOŁY, BUDOWĘ PARKINGÓW I DROGI WEWNĘTRZNEJ – ETAP I Administrator 2020-12-04
54 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Iłów, na którego zakres składa się: - Odbudowa drogi gminnej nr 380240W w miejscowości Giżyczki na odcinku od km 0+000 do km 0+888 o długości 0,888 km - Odbudowa drogi gminnej nr 380255W w miejscowości Iłów, ul. Strażacka na odcinku od km 0+000 do km 0+676 o długości 0,676 km - Przebudowa drogi gminnej we wsi Henryków gm. Iłów Administrator 2020-12-04
55 1.Odbudowa drogi gminnej nr 380241W w miejscowości Giżyczki na odcinku od km 0+000 do km 1+721 o długości 1,721 km 2.Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Łady – Arciechówek na odcinku od km 0+000 do km 2+820 o długości 2,820 km – zlokalizowana na działkach nr ewid. 124, 113, 125, 126, 135, 100 obręb Łady oraz 6, 13, 23, 72, 32 obręb Arciechówek. Administrator 2020-12-04
56 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Iłów Administrator 2020-12-04
57 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo, gm. Iłów Administrator 2020-12-04
59 Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłów w 2020 r Administrator 2020-12-04
58 Przebudowa drogi gminnej 380221W w miejscowości Olszowiec Administrator 2020-12-04
60 Kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Administrator 2020-12-04
61 ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ W BRZOZOWIE STARYM OBEJMUJĄCA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM I DROGĄ WEWNĘTRZNĄ – ETAP II. Administrator 2020-12-04
63 Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec-Lubatka Administrator 2020-12-04
62 Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości Kaptury i Wszeliwy Administrator 2020-12-04

[Liczba odsłon: 769166]

przewiń do góry