Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
82 OC.ZP.271.8. 2022. Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach programu - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR? Jażdżyk Robert 2022-10-20
81 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" Jażdżyk Robert 2022-10-20
75 OC.ZP.271.01.2022. pn. Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Iłów oraz budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce wraz z wymianą hydrantów na terenie gm. Iłów Jażdżyk Robert 2022-08-23
76 Przebudowa dróg gminnych w m. Iłów i m. Giżyce Jażdżyk Robert 2022-08-23
79 OC.ZP.271.5.2022. "Zakup i montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych na terenie Gminy Iłów" Jażdżyk Robert 2022-08-23
73 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla gminy Iłów oraz gminnych, jednostek organizacyjnych w 2022 roku numer referencyjny OC.ZP.271.06.2021. Jażdżyk Robert 2022-03-29
71 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłów a także z PSZOK wskazanego przez Zamawiającego. Numer referencyjny: OC.ZP.271.04.2021. Administrator 2022-03-21
70 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi. ,,Kredyt długoterminowy w kwocie 2.200.000,- pln na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Iłów ". Jażdżyk Robert 2021-11-03

[Liczba odsłon: 939038]

przewiń do góry