Konsultacje społeczne w sprawie projektów Statutów Sołectw Gminy Iłów

 

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach od 2 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. do godziny 15.00 odbędą się konsultacje dotyczące projektu uchwały sprawie nadania statutów  Sołectwom Gminy Iłów.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy do projektów statutów sołectw, które stanowią załączniki od nr 1 do nr 40 do uchwały.

Proponowane zmiany w przyjętym Uchwałą nr 272/LX/2022 Rady Gminy Iłów z dnia 24 października 2022 r. statucie dotyczą :

1.

w paragrafie 5 ust.1, jest:

"Działanie Sołectwa, w tym obrady zebrania wiejskiego i jego komisji, są jawne, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustaw".

sugerowane brzmienie to:

"Działanie Sołectwa, w tym obrady zebrania wiejskiego i jego komisji są jawne, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw".

2.

w paragrafie 16 ust. 1 pkt 2), jest:

" pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu"

sugerowane brzmienie to:

"pozbawienia praw publicznych, czynnego prawa wyborczego do organów gminy oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu"

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których zostały przygotowane projekty nowych statutów, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego Sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:

publikacji projektów statutów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłów oraz na stronie internetowej Gminy Iłów (www.ilow.pl).

Składanie opinii i wniosków do projektów statutów odbywać się będzie na piśmie lub drogą elektroniczną na adres  sekretariat@ilow.pl, w terminie od 2 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. do godziny 15.00.

Pliki do pobrania:

 

           Formularz konsultacyjny+formularz rodo 

WNIKI KONSULTACJI

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jażdżyk Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-02 15:12:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Jażdżyk Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-20 19:16:54
  • Liczba odsłon: 2319
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1478229]

przewiń do góry