PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY IŁÓW

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3. USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

NA 2022 ROK

 

Konsultacje przeprowadzono w trybie Zarządzenia nr 68/2021 Wójta Gminy Iłów z dnia
22  października 2021 r. w sprawie: Przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  o których mowa w art. 3. ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2022 rok”. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag co do w/w programu.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od 25 października do 8 listopada 2021 r.

 

W ramach konsultacji organizacje jak i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących przedmiotowego projektu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jażdżyk Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-17 15:10:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Jażdżyk Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-17 17:59:22
  • Liczba odsłon: 1628
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1512073]

przewiń do góry