Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza – na platformie ePUAP: Link do skrzynki

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP ( Instrukcja zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP - do pobrania )
 • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB,
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,3.
  • Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES (podstawowa forma podpisu XAdES)
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF,TXT
  • XLS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jażdżyk Robert
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-10 15:59:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Jażdżyk Robert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-11 08:12:31
 • Liczba odsłon: 1641
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1478194]

przewiń do góry