Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Iłów na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm.), uchwałą nr 203/XXXI/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 11 września 2013 roku  (w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Iłów) oraz uchwałą nr 300/LXV/2023 Rady Gminy Iłów z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Iłów na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Iłów oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Iłów na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 4 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Iłów,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretarz@ilow.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Iłów na lata 2023-2030 odbędzie się w formule spotkania online w dniu 28 sierpnia 2023 roku o godz. 14:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 24 sierpnia 2023 roku klikając w poniższy link:

https://forms.office.com/e/QWXv7M7Dii

Na podanego podczas rejestracji e-maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

 

       Wójt Gminy Iłów

                                                                                     /-/ Jan P. Kraśniewski

do pobrania:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-08-04 13:41:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-04 14:25:29
  • Liczba odsłon: 986
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1424081]

przewiń do góry