Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
59 Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłów w 2020 r Administrator 2022-03-21
48 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Iłów Administrator 2022-03-21
41 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wisowa, gm. Iłów. Administrator 2022-03-21
38 Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy, gm. Iłów; Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie, gm. Iłów Administrator 2022-03-21
49 Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie, gmina Iłów Administrator 2022-03-21
47 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Iłowie Administrator 2022-03-21
40 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Iłów. Administrator 2022-03-21
39 Remont oraz przebudowa infrastruktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie. Numer ogłoszenia: 117595 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016 Administrator 2022-03-21
43 Przebudowa drogi gminnej nr 380224 w miejscowości Olunin-Henryków od km 0+000 do km 1+552 o długości 1,552 km Administrator 2022-03-21
36 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Iłów Administrator 2022-03-21
65 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów w 2021 r. a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Zamawiającego Administrator 2022-03-21
68 Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Giżycach na potrzeby Maluch Plus - Żłobek Maluch Plus w Giżycach, Giżyce 10, 96-521 Brzozów Jażdżyk Robert 2022-03-21
69 Zakup nowego średniego terenowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżycach Jażdżyk Robert 2022-03-21
72 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek, gmina Iłów Administrator 2022-03-21
66 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla gminy Iłów oraz gminnych jednostek organizacyjnych w 2021 roku Administrator 2022-03-21
67 BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBATKA Jażdżyk Robert 2022-03-21
62 Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości Kaptury i Wszeliwy Administrator 2020-09-17
63 Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec-Lubatka Administrator 2020-09-17
61 ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ W BRZOZOWIE STARYM OBEJMUJĄCA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM I DROGĄ WEWNĘTRZNĄ – ETAP II. Administrator 2020-09-14
60 Kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Administrator 2020-06-22
58 Przebudowa drogi gminnej 380221W w miejscowości Olszowiec Administrator 2019-10-18
57 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo, gm. Iłów Administrator 2019-06-11
56 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Iłów Administrator 2018-11-30
55 1.Odbudowa drogi gminnej nr 380241W w miejscowości Giżyczki na odcinku od km 0+000 do km 1+721 o długości 1,721 km 2.Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Łady – Arciechówek na odcinku od km 0+000 do km 2+820 o długości 2,820 km – zlokalizowana na działkach nr ewid. 124, 113, 125, 126, 135, 100 obręb Łady oraz 6, 13, 23, 72, 32 obręb Arciechówek. Administrator 2018-08-10
54 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Iłów, na którego zakres składa się: - Odbudowa drogi gminnej nr 380240W w miejscowości Giżyczki na odcinku od km 0+000 do km 0+888 o długości 0,888 km - Odbudowa drogi gminnej nr 380255W w miejscowości Iłów, ul. Strażacka na odcinku od km 0+000 do km 0+676 o długości 0,676 km - Przebudowa drogi gminnej we wsi Henryków gm. Iłów Administrator 2018-06-17
53 ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ W BRZOZOWIE STARYM OBEJMUJĄCA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM, ROZBUDOWĘ WEJŚCIA DO BUDYNKU SZKOŁY, BUDOWĘ PARKINGÓW I DROGI WEWNĘTRZNEJ – ETAP I Administrator 2018-04-23
52 ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ W BRZOZOWIE STARYM BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM, ROZBUDOWĘ WEJŚCIA DO BUDYNKU SZKOŁY, BUDOWĘ PARKINGÓW I DROGI WEWNĘTRZNEJ – ETAP I Administrator 2018-04-23
51 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice Administrator 2018-02-26
50 Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów Administrator 2017-09-13
46 ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ W BRZOZOWIE STARYM OBEJMUJĄCA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM, ROZBUDOWĘ WEJŚCIA DO BUDYNKU SZKOŁY, BUDOWĘ PARKINGÓW I DROGI WEWNĘTRZNEJ Administrator 2017-06-09
45 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Iłowie Administrator 2017-06-01
44 Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Iłów Administrator 2017-01-25
42 Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w miejscowości Narty od km 1+585 do km 3+895 o długości 2 310 mb oraz Przebudowa drogi gminnej nr 38020W w miejscowości Uderz – Miękiny o dł. 1705mb, na odcinku od km 0+000 do km 1+705 Administrator 2016-09-30
37 Przebudowa drogi gminnej nr 380248W w miejscowości Białocin o dł. 1620 mb, od km 0+000 do km 1+620 ; Przebudowa drogi gminnej nr 380208W w miejscowości Iłów-Narty o dł. 600 mb od km 0+985 do km 1+585 Administrator 2015-04-15
35 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską. Administrator 2014-10-20
34 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Iłów Administrator 2014-09-19
33 Przebudowa drogi gminnej Sadowo - Białocin i we wsi Budy Iłowskie, gm. Iłów Administrator 2014-07-01
32 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłów - dostawa komputerów i oprogramowania Administrator 2014-06-18
31 Budowa i wyposażenie placów zabaw z wykorzystaniem motywu ludowego w miejscowościach: Iłów, Giżyce, Kaptury. Administrator 2014-04-11
30 Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Iłów. Administrator 2014-03-03
29 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłów - zaprojektowanie i wykonanie sieci szerokopasmowej Administrator 2014-02-24
28 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Projektu pn. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE IŁÓW Administrator 2014-02-04
27 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ładowska w km 0+000 - 1+000 Administrator 2013-11-08
26 Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów Administrator 2013-10-23
25 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Iłów. Administrator 2013-05-20
24 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym - Elewacja. Administrator 2013-05-08
23 Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka Górna, dł. 2,4 km, 0+000 km do 2+400 km Administrator 2013-04-30
22 Przetarg na sprzedaż nieruchomości we wsi Pieczyska Łowickie Administrator 2012-10-09
21 Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzozów Nowy, gm. Iłów Administrator 2012-07-26
20 Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Brzozowie, Gmina Iłów Administrator 2012-06-19
19 Przebudowa dróg gminnych Białocin - Sadowo i Brzozów Stary Administrator 2012-05-21
18 Przebudowa dróg dojazdowych do wału w miejscowościach:Pieczyska Łowickie o dł. 370 mb, Łady o dł. 240 mb, Bieniew o dł. 310 mb, Suchodół o dł. 300 mb, Suchodół o dł. 550 mb, Kepa Karolińska o dł. 650 mb. Administrator 2012-04-27
17 Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Brzozowie, Gmina Iłów Administrator 2012-04-24
16 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym - I etap. Administrator 2012-03-30
15 Przetarg na usługi edukacyjne "Nauka dobrą zabawą" Administrator 2012-02-09
14 Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie Administrator 2012-01-05
13 Odwołanie przetargu Administrator 2011-10-20
12 Przetarg na sprzedaż nieruchomości Administrator 2011-10-17
11 Przetarg na sprzedaż nieruchomości Administrator 2011-10-17
10 Zakup ciągnika i urządzeń peryferyjnych Administrator 2011-10-09
9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowie II etap - odcinek 2 (ogłoszenie) Administrator 2011-08-30
8 SIWZ - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowie II etap - odcinek 2 Administrator 2011-08-30
7 Specyfikacja "Budowa sieci kanalizacji w Iłowie II etap- odcinek-1" Administrator 2011-08-30
6 Ogłoszenie " Budowa sieci kanalizacji w Iłowie II etap- odcinek-1" Administrator 2011-08-30
5 Uzupełnienie dokumentacji na "Wymianę instalacji c.o. w SP w Brzozowie" Administrator 2011-08-30
4 Specyfikacja SP Brzozów Administrator 2011-08-30
3 Ogłoszenie "Wymiana instalacji CO w Szkole Podstawowej Brzozów" Administrator 2011-08-30
2 Specyfikacja Budy Iłowskie i Olunin Administrator 2011-08-30
1 Ogłoszenie "Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie i Olunin" Administrator 2011-08-30

[Liczba odsłon: 1516947]

przewiń do góry