Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
113 ZP.271.2.2024. pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 380221W Stegna - Olszowiec - Miękinki, Przebudowa drogi gminnej w Giżycach" Jażdżyk Robert 2024-03-12
112 ZP.271.3.2024. pn. ,,Remont drogi gminnej w Henrykowie " Jażdżyk Robert 2024-02-29
111 ZP.271.1.2024. pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek- Etap II" Jażdżyk Robert 2024-01-24
110 ZP.271.17.2023. Przebudowa budynku szkoły w Giżycach na potrzeby Maluch + Administrator 2023-12-06
108 ZP.271.16.2023 Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.900.000,00 Administrator 2023-11-27
107 ZP.271.15.2023 ,,Dostawa Oleju opałowego lekkiego dla gminy Iłów oraz gminnych jednostek organizacyjnych w 2024 roku" Jażdżyk Robert 2023-11-13
106 ZP.271.14.2023. pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Iłowie" Jażdżyk Robert 2023-11-03
105 ZP.271.12.2023. pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary-Etap I" Jażdżyk Robert 2023-10-19
104 ZP.271.11.2023. pn: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłów a także z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wskazanego przez Zamawiającego" Jażdżyk Robert 2023-10-11
103 ZP.271.10.2023. - ,,Remont drogi gminnej nr 380218W Brzozów A" Jażdżyk Robert 2023-09-29
102 ZP.271.9.2023. pn. ,,Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w na terenie Gminy Iłów" Jażdżyk Robert 2023-07-12
101 ZP.271.8.2023. Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 w Iłowie - Etap II Administrator 2023-06-29
100 ZP.271.7.2023 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo Administrator 2023-05-26
99 ZP.271.6.2023. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek Administrator 2023-04-28
98 ZP.271.5.2023. pn. ..Remont i modernizacja infrastruktury sportowej - boisko Brzozów Stary" Jażdżyk Robert 2023-04-20
97 ZP.271.4.2023. pn. ,,Przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Iłowie" Jażdżyk Robert 2023-04-06
96 ZP.271.3.2023. pn. ,,Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - etap II" Jażdżyk Robert 2023-02-24
95 ZP.271.2.2023 Budowa wraz z modernizacją dwóch odcinków drogi gminnej nr 380249W w m. Białocin oraz budowa wraz z modernizacją drogi gminnej nr 380212W w m. Emilianów Administrator 2023-02-21
94 ZP.271.1.2023. Przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Iłowie. Jażdżyk Robert 2023-02-09
93 ZP.271.19.2022. Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego zlokalizowanego na działce nr 42/5 w obrębie geodezyjnym Iłów Osada. Jażdżyk Robert 2023-01-24
92 ZP.271.18.2022 ,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary -Iłów -opracowanie dokumentacji projektowej " Jażdżyk Robert 2023-01-09
87 OC ZP 271 13 2022 ,, Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie " etap II " Jażdżyk Robert 2022-12-19
91 ZP.271.17.2022. pn. ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie-zakup inwest. ciągnik o mocy 99KM z napędem na dwie osie- 1szt., wóz asenizacyjny o pojemności 10 000 lit. -1szt. ładowacz czołowy o udźwigu 1650 kg- 1szt." Jażdżyk Robert 2022-12-14
90 ZP.271.16.2022. pn. ,,Kredyt długoterminowy w kwocie 1.365.250,00 z przeznaczeniem na: 97.680,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 1.267.570,00 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Kredytów." Jażdżyk Robert 2022-12-13
89 OC.ZP.271.15.2022. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla gminy Iłów oraz gminnych jednostek organizacyjnych w 2023 roku Administrator 2022-12-09
84 OC.ZP.271.10.2022. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłów a także z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wskazanego przez Zamawiającego Jażdżyk Robert 2022-11-29
88 OC.ZP.271.14.2022. pn. ,,Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 w Iłowie" Jażdżyk Robert 2022-11-28
86 OC.ZP.271.12.2022. pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyce" Administrator 2022-11-10
80 OC.ZP.271.6.2022. Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów etap I " Administrator 2022-10-18
83 OC.ZP.271.9.2022. pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyce oraz remont - przebudowa drogi wewnętrznej w Iłowie ul. Plac Kasztanowy" Jażdżyk Robert 2022-10-17
78 OC.ZP.271.4.2021 "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - etap I " Jażdżyk Robert 2022-08-02

[Liczba odsłon: 1423954]

przewiń do góry