Zobacz podgałęzie

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu:

”PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY IŁÓW

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,

WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

NA 2023 ROK”

 

Program określa cele, zasady i formy współpracy gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem ww. współpracy, formy ich realizacji oraz planowaną wysokość środków z budżetu gminy Iłów na rok 2023. Dzięki temu wspólnie dojdziemy do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji Programu współpracy.

Uwagi i opinie można składać:

 • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iłowie,
 • przesyłać listownie na adres Urząd Gminy w Iłowie ul. Płocka 2, 96-520 Iłów
 • przesyłać drogą mailową na adres sekretariat@ilow.pl

na załączonym formularzu do dnia  3 listopada 2022r.

do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 88/2022 Wójt Gminy Iłów z dn. 22.09.2022r. w  sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi dotyczących „Programu współpracy Gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3. ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2023 rok”
 2. Program współpracy gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2023-projekt
 3. Formularz zgłaszania opinii.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jażdżyk Robert
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-19 12:02:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Jażdżyk Robert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-19 12:35:34
 • Liczba odsłon: 1418
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1423960]

przewiń do góry