Zobacz podgałęzie

”PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY IŁÓW

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,

WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

NA 2024 ROK”

 

Program określa cele, zasady i formy współpracy gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem ww. współpracy, formy ich realizacji oraz planowaną wysokość środków z budżetu gminy Iłów na rok 2024. Dzięki temu wspólnie dojdziemy do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji Programu współpracy.

 

Uwagi i opinie można składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Iłów,
 • listownie na adres Urząd Gminy w Iłowie ul. Płocka 2, 96-520 Iłów
 • drogą mailową na adres sekretariat@ilow.pl

na załączonym formularzu do dnia  15 listopada 2023r. do godziny 15:30.

Za termin złożenia formularza zgłaszania uwag i opinii uważa się datę wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Iłów. Uwagi i opinie złożone przed lub po terminie ogłoszonych konsultacji społecznych nie będą uwzględniane.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 121/2023 Wójta Gminy Iłów z dn. 24 października 2023r. w  sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi dotyczących „Programu współpracy Gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3. ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2024 rok”
 2. Program współpracy gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2024- PROJEKT
 3. Formularz zgłaszania uwag i opinii.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jażdżyk Robert
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-10-25 16:36:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Jażdżyk Robert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-25 16:44:49
 • Liczba odsłon: 1266
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1478183]

przewiń do góry